KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos“ įgyvendinimo

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos“ įgyvendinimo

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia kredito įstaigas pateikti pastabas dėl naujos Ūkio ministerijos planuojamos priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ (PRP) įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams gaunant finansavimą iš kredito įstaigų jų vykdomiems projektams įgyvendinti;
  • suteikti lėšų rinkai, kad būtų skolinama rizikingiems projektams, skatinti verslo vykdymą ir plėtojimą bei investicijas;
  • sumažinti SVV subjektams finansavimo kainą – lengvatinių paskolų, žemesnėmis nei rinkos kaina, teikimas.

Šiai priemonei įgyvendinti iš viso skirta 84,07 mln. Eur 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų.

Įgyvendinant priemonę finansavimas SVV subjektams žemesne nei rinkos kaina bus skirtas rizikingesniems ar didesnės apimties verslo projektams įgyvendinti. Planuojama, kad pagal priemonę SVV subjektai galės gauti iki 4 mln. Eur dydžio finansavimą, o jame atrinktų finansų tarpininkų privačių lėšų suma turės sudaryti 65 procentus.

Priedai:

Kriterijai ir jų vertinimo metodika

Techninė užduotis

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. rugpjūčio 19 dienos el. pašto adresu PRP@invega.lt

Klausimai - Atsakymai

Atsisiųskite klausimus ir atsakymus apie priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos“ įgyvendinimą