KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Ko-investicinis fondas II“ įgyvendinimo

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Ko-investicinis fondas II“ įgyvendinimo

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos Ūkio ministerijos planuojamos priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • padidinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklų sumanios specializacijos srityje aktyvumą privačiame sektoriuje, verslumo lygį ir labai mažų ir mažų įmonių produktyvumą;
  • plėtoti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką;
  • skatinti investicijas į verslus ir darbo vietas regionuose bei skatinti alternatyvios (augimo) rinkos (First North) plėtrą.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 11,6 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo lėšų.  Verslo finansavimo fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 4 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“, ir yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pažymėtina, kad „Invega“ įgyvendins tiek šią priemonę, tiek ir priemonę „Ko-investicinis fondas I“, kuriai Ūkio ministerija yra skyrusi iki 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų, ir kurios sąlygos jau buvo aptartos ir pristatytos viešai.

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos el. pašto adresu kofinansavimas@invega.lt

Ko-investicinio fondo II schemos aprašymas