Įvyko Innova-FI projekto 7-asis patirties dalijimosi susitikimas

Įvyko Innova-FI projekto 7-asis patirties dalijimosi susitikimas

INNOVA-FI projekto Lenkijos partneris Bielsko-Biała regiono plėtros agentūra (ARRSA) organizavo septintąjį keitimosi patirtimi susitikimą. 2021 m. kovo 9–10 d. visi partneriai nuotoliniu būdu diskutavo ir pristatė atitinkamus savo šalies veiksmų planų rezultatus.

Pirmiausia pagal darbotvarkę buvo apžvelgta Lenkijos finansinių priemonių rinka. Apžvalgą pateikusi Lenkijos projekto partnerės atstovė Patrycja Węgrzyn 30 min. pristatyme supažindino su nacionalinėmis priemonėmis, kaip jos veikia, kokios paslaugos teikiamos ir kas gali kreiptis nacionaliniu lygmeniu. Ypač dėmesys buvo skiriamas biudžeto kapitalo rinkos pristatymui – nuosavo kapitalo priemonėms ir ypatingos svarbos kapitalo investicijų sistemai. Lenkijos apžvalga negalėjo būti baigta nepristačius finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 2014–2020 m. Silezijos vaivadijos regioninę veiklos programą, kurią pateikė Silezijos vaivadijos maršalkos biuro atstovė Małgorzata Pęcherska.

Susitikimo popietė prasidėjo tarpprojektine sinergija ir "Smart-FI" projekto (kuriame dalyvauja 3 Innova-FI partneriai) įtraukimu. Taip buvo siekiama su visais Innova-FI projekto partneriais pasidalyti "Design Option Paper". Pilotinis darbas parodė, kad pagal projektinio mąstymo metodiką projektas buvo suskirstytas į 3 etapus: Ištirti&Įsijausti, Parengti&Eksperimentuoti ir Plėsti&Įvertinti. Atskleidus pilotinio darbo rezultatus buvo galima pabrėžti dviejų pagrindinių punktų svarbą, į kuriuos taip pat reikėtų atsižvelgti rengiant Innova-FI veiksmų planus:

  • Kaip padėti verslininkams suprasti savo idėjos brandos laipsnį ir kada žinoti, kad jie yra pasirengę finansavimui;
  • Kaip sudaryti palankias sąlygas varžytis su tinkamais investuotojais (t. y. leisti verslininkams stebėti jų plėtrą ir, be kitų pažangos, įdiegti švietimo ypatumus).

Pagal suplanuotą darbotvarkę Innova-FI buvo pristatytas RDA valdomam Verslumo rėmimo fondui, kurį sudaro du pagrindiniai subjektai: "Beskid Technology Accelerator" ir Paskolų ir garantijų fondas. Palankios paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui pasiekė unikalių rezultatų tiek įsitraukimo, tiek nuostolių santykio požiūriu. Be to, technologijų akceleratoriaus "Gliwice" MTTP institucijų ryšių specialisto Marcin Baron pristatymas parodė, kaip sukurti rizikos ar ankstyvuosius fondus, kurie padėtų įmonėms, naudojančioms pagrindines technologijas, tokias kaip elektronika, išmaniosios kūrybinės technologijos, medicinos prietaisai, kibernetinis saugumas.

Antroji patirties keitimosi diena buvo sutelkta į numatomų veiksmų planų apžvalgą ir tarpusavio aiškinimąsi. Veiksmų planuose ir toliau daugiausia dėmesio skiriama sprendimų smulkiajam ir vidutiniam verslui bei startuoliams siūlymui ir technologijų skatinimui . Tad ir ateityje bus kuriami specialiai pritaikyti sprendimai verslui ir daugiausia dėmesio bus skiriama subjektyvioms reikmėms, atsirandančioms naudojant vartotojų žemėlapį, kuris sudarytas remiantis Innova-FI įrankiu.

Galiausiai Iniciatyvinio komiteto posėdyje, kaip įprastai buvo aptarti keitimosi patirtimi atsiliepimai, kito renginio organizaciniai klausimai, komunikacijos veikla ir grupinė nuotrauka – su paskutiniu atsisveikinimu!