INVEGA skelbia rizikos kapitalo fondų valdytojo atranką – į gynybos ir saugumo sektoriuje veikiančius startuolius bus investuota 13,5 mln. Eur

INVEGA skelbia rizikos kapitalo fondų valdytojo atranką – į gynybos ir saugumo sektoriuje...

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia rizikos kapitalo investicijų profesionalus dalyvauti fondų valdytojo atrankoje pagal naują rizikos kapitalo finansinę priemonę „MILInvest“. Šios priemonės tikslas – vystyti Lietuvos gynybos bei saugumo sektoriuje veikiančius technologinius startuolius, skatinant eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje. Tai nėra tradicinė rizikos kapitalo priemonė, todėl jos įgyvendinimui reikės itin aukštų kompetencijų.

Ši rizikos kapitalo priemonė – pirmoji šalyje į strateginę gynybos ir saugumo sritį orientuota finansinė priemonė.

„Ši rizikos kapitalo priemonė – pirmoji šalyje į strateginę gynybos ir saugumo sritį orientuota finansinė priemonė. Sveikiname priemonę finansuojančios Krašto apsaugos ministerijos strateginį požiūrį ir iniciatyvą tikslo siekti finansinių priemonių pagalba, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Kalbame apie itin jautrų segmentą, todėl reikalavimai finansų tarpininkui – dviejų steigiamų rizikos kapitalo fondų valdytojui – keliami aukšti: iš būsimo valdytojo tikimės nepriekaištingos reputacijos, aukštų kompetencijų komandos, turinčios rizikos kapitalo fondų valdymo, investavimo, įmonių akceleravimo, komandų ugdymo patirties ir giliai išmanančios itin svarbią šaliai gynybos technologijų sritį“.

Planuojama, kad priemonę „MILInvest“ įgyvendins vienas fondų valdytojas, kuris valdys du fondus - priešanktyvosios (ang. Pre-seed) stadijos fondą ir rizikos kapitalo (ang. Venture capital) fondą. Pirmajame, priešankstyvosios (Pre-seed) stadijos fonde, bus vykdoma ne tik investavimo veikla, tačiau ir svarbus dėmesys skiriamas ikiakceleravimo ir akceleravimo programų įgyvendinimui. Ikiakceleravimo programa skirta idėjos ir komandos formavimui: organizuojami renginiai ir kūrėjų, turinčių idėjų ir galinčių sukurti naujus produktus gynybos ir saugumo sektoriuje, atranka, o atrinktiems programos dalyviams bus pasiūlytos mentorystės paslaugos ir finansinė pagalba. Akceleravimo programos metu labai mažos arba mažos įmonės, veikiančios gynybos ar saugumo sektoriuje, bus akceleruojamos (mokomos, konsultuojamos) ir joms bus suteikiamos pirminės nedidelės rizikos kapitalo investicijos, kurios leis kurti produktą ar jį plėtoti, įsitvirtinti rinkoje, įmonei augti. Antrasis, rizikos kapitalo fondas, bus skirtas investicijoms į perspektyvias labai mažas, mažas ir vidutines įmones, veikiančias gynybos ar saugumo sektoriuje, siekiant jas užauginti ir gauti grąžą. Atrinktam fondų valdytojui bus keliama užduotis į rizikos kapitalo (Venture capital) fondą šalia INVEGOS skirtos sumos papildomai pritraukti nepriklausomų privačių investuotojų lėšų. Tad šis fondas gali būti įdomus privatiems investuotojams, siekiantiems uždirbti iš Lietuvoje vystomų gynybos ir saugumo sektoriaus technologijų.

„Tokia „MILInvest“ finansinės priemonės struktūra leis pirma patikrinti idėjas ar produktus labai ankstyvoje jų stadijoje, ir tik tuomet, pamačius augantį potencialą, investuoti į perspektyvų projektą. Vienas iš šios priemonės išskirtinumų yra tas, kad fiziniai asmenys, dalyvaujantys ikiakceleravimo programoje, galės burtis į komandas, vystyti verslo idėjas ir produktus, gauti finansinę pagalbą, vėliau pereiti į akceleravimo programą bei gauti pirmąsias investicijas“, – sako K. Motiejūnas.

Vienas iš šios priemonės išskirtinumų yra tas, kad fiziniai asmenys, dalyvaujantys ikiakceleravimo programoje, galės burtis į komandas, vystyti verslo idėjas ir produktus, gauti finansinę pagalbą vėliau pereiti į akceleravimo programą bei gauti pirmąsias investicijas.

Finansų tarpininkai, norintys dalyvauti „MILInvest“ fondų valdytojo atrankoje, paraiškas INVEGAI gali pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. Visą su paraiškų pateikimu susijusią informaciją galima rasti adresu https://invega.lt/kvietimai/kvietimai-tapti-finansu-tarpininkais/88/milinvest-kvietimas:1128 Finansinė priemonė „MILInvest“ įgyvendinama iš Krašto apsaugos ministerijos finansuojamo Gynybos investicijų fondo lėšų, jai iš valstybės biudžeto iš viso skirta 13,5 mln. eurų. INVEGOS valdomas Gynybos investicijų fondas įsteigtas 2020 m. gruodžio 8 d. Krašto apsaugos ministerijai ir INVEGAI pasirašius finansavimo sutartį.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.