INVEGA: klaidos, pakišančios koją sklandžiai gauti darbuotojų COVID-19 testų kompensaciją – į ką atkreipti dėmesį

INVEGA: klaidos, pakišančios koją sklandžiai gauti darbuotojų COVID-19 testų kompensaciją – į ką...

Nekompensuotinos atliktų COVID-19 testų rūšys, neteisingai deklaruoti darbo santykiai ir finansiniai rodikliai, dokumentų trūkumas – tai dalis dažniausiai pasitaikančių klaidų, dėl kurių paraiškos darbuotojų COVID-19 testų kompensavimui gali būti sugrąžintos pareiškėjams taisyti. Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia pareiškėjus atkreipti dėmesį į dažniausiai padaromas klaidas bei pataria, kaip teisingai pateikti duomenis, kad jų vertinimas būtų sklandus ir greitas.

„Neapdairios klaidos pakiša įmonėms koją ir dėl to tenka tikslinti paraišką ir ilgiau laukti kompensacijos. Preliminariais duomenimis, kas mėnesį INVEGAI pateikiama apie šimtas paraiškų kompensuoti darbuotojų testus, iš jų 20 proc. paraiškų yra grąžinama tikslinti. Tai reiškia, kad vietoj to, kad apskaičiuota kompensacija pareiškėjui būtų pervedama į sąskaitą iki kito mėnesio 25 dienos, šis terminas gali prasitęsti ir sukelti klientams nusivylimą“, – sako INVEGOS Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vedėja Aušrinė Černienė.

Neapdairios klaidos pakiša įmonėms koją ir dėl to tenka tikslinti paraišką ir ilgiau laukti kompensacijos. Preliminariais duomenimis, kas mėnesį INVEGAI pateikiama apie šimtas paraiškų kompensuoti darbuotojų testus, iš jų 20 proc. paraiškų yra grąžinama tikslinti.

Anot A. Černienės, viena dažniausiai pasikartojančių klaidų, dėl kurių tenka atidėti dėl darbuotojų testavimo patirtų išlaidų kompensacijų išmokėjimą – neteisingai nurodyti atliktų COVID-19 testų rūšys ir pavadinimai. INVEGOS atstovė atkreipia dėmesį, kad finansavimas pagal priemonę „Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas“ yra skiriamas už atliktą serologinį antikūnų tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą. Todėl, pildant paraišką, svarbu būti dėmesingiems nurodant, už kokį būtent testą yra prašoma kompensacija.

Pagrindinis šių testų skirtumas yra tas, kad serologiniai antikūnų tyrimai yra naudojami viruso antikūnams nustatyti. Šių testų rūšys gali būti šios: kokybinis greitasis arba laboratorinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG testas (dažniausiai tiriama imant kraują iš venos ar piršto) bei laboratorinis pusiau kiekybinis arba kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG testas (dažniausiai imamas veninis kraujas). Greitieji SARS-CoV2 antigeno testai yra atliekami dažniausiai paimant tepinėlį iš nosies landos. Visi testai turi būti atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tačiau PGR testas, kuris yra atliekamas paimant tepinėlį iš nosiaryklės ir nuo žiočių lankų, o tolesnė testo eiga yra atliekama laboratorijoje, deja, bet pagal patvirtintą tvarką nepatenka į kompensuojamų testų sąrašą. Siekiant išvengti nesklandumų, INVEGOS atstovė siūlo, prieš darant testą, pasitarti su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl testo rūšies ir kompensacijos.

Pareiškėjai, planuojantys pasinaudoti priemone, taip pat turi atkreipti dėmesį, kad išlaidos už atliktus testus yra kompensuojamos tik už tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai dirba pareiškėjo įmonėje pagal darbo sutartį.

A. Černienė atkreipia dėmesį, kad pildant vienos įmonės deklaraciją, derėtų atkreipti dėmesį, kad įmonėms privaloma užpildyti ir paraiškos priedus, kuriuose turi būti nurodytos susijusios įmonės, akcininkų turimos įmonės, dukterinės įmonės ir kita apie tarpusavio tiesioginius ir netiesioginius saitus prašoma informacija.

„Kitas ne mažiau svarbus akcentas pildant paraišką dėl kompensacijos – atliktų testų skaičius. Įmonei priklausanti kompensacijos suma yra skaičiuojama pagal kiekvienam darbuotojui individualiai atliktus testus. Tai yra, jei, pavyzdžiui, įmonėje yra 20 darbuotojų, kurie bus testuoti 4 kartus, iš viso pareiškėjas turi prašyti kompensacijos už 80 atliktų testų. Taip pat paraiškoje reiktų nepamiršti užpildyti patirtas išlaidas patvirtinančios sąskaitos duomenis, pridėti priedų skiltyje pačia sąskaitą ir jos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus“, – teigia A. Černienė.

INVEGOS atstovė taip pat atkreipia dėmesį, kad įmonės, norinčios pasinaudoti šia pagalbos verslui priemone, su paraiška turi pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją. Deklaracijoje pateikti duomenys turi sutapti su Registrų centrui pateikta SVV subjekto statuso deklaracija ir joje nurodytais finansiniais duomenimis. Tos įmonės, kurios SVV deklaracijoje pildo duomenis už 2020 m., bet Registrų centrui duomenų už šiuos metus nepateikė, kartu su paraiška turi pateikti patvirtintas finansines ataskaitas, pasirašytas įmonės vadovo ir finansininko. Informaciją, kaip pildyti šiuos dokumentus, galima rasti ir šiame vaizdo įraše.

Neteisingai pasirašytas dokumentas taip pat prailgina vertinimo procesus. Jei dokumentas yra pasirašytas elektroniniu parašu, su juo turi būti pateikti visi su parašu susiję metaduomenys. Tai galioja ir tais atvejais, kai pateikiama skanuota paraiškos versija, kurioje turi aiškiai matytis parašas ar būti pridėti elektroninio parašo metaduomenys. Jei įmonė yra atstovaujama įgalioto asmens, pareiškėjas turi pridėti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, kuriame atsispindi, kad įgaliotasis asmuo gali atstovauti pareiškėjui. Pasitaiko atvejų, kai pateikiama sutartis į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą be pareiškėjo ar medicinos įstaigos parašo.

INVEGA primena, kad kompensacijos už darbuotojų COVID-19 testus skiriamos už nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas, paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti iki 2021 m. birželio 30 d. Testuoti darbuotojus gali visi SVV subjektai, kurie sudarė sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti serologinius antikūnų tyrimus ir greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Už vieną testą INVEGA kompensuos iki 12 eurų. Finansinei priemonei „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 30 mln. eurų.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.