„AUGA group“ siekdama proveržio žemės ūkio sektoriuje kuria emisijas mažinančias technologijas

„AUGA group“ siekdama proveržio žemės ūkio sektoriuje kuria emisijas mažinančias technologijas

Šiandien ūkininkai turi rasti išeitį, kaip išmaitinti augančią populiaciją tuo pat metu negeneruojant didesnių CO2e emisijų savo veikloje. „AUGA group“ šią kelionę pradėjo dar 2014 m. apie kurią pasakoja verslininkas, įmonių grupės valdybos pirmininkas,   taip pat išryškindamas įmonių grupės veiklos kryptis ir INVEGOS finansavimą, kuris padėjo užtikrinti veiklos stabilumą ir tęsti strateginius technologijų projektus.

Ekologinė žemdirbystė ir tvarių technologijų vystymas ūkininkams

2014 m. naujai veiklą pradėjusi „AUGA group“ pradėjo vystyti ekologinę žemdirbystę, o vėliau iš ūkiuose užaugintų žaliavų sukūrė ekologiškų produktų liniją vartotojams. Nors emisijų atžvilgiu, ekologinė žemdirbystė yra mažiau tarši gamtai, nei konvencinė – visgi vien ekologijos nepakanka, kad maistas būtų pagamintas su mažesniu poveikiu aplinkai. Todėl įmonės įkūrėjas nusprendė kurti emisijas iš žemės ūkio veiklos mažinančias technologijas.

„Dar 2018 m. pamatavę savo veiklos emisijas pamatėme, kad net ir ekologinis ūkis generuoja reikšmingą jų skaičių. Tokių technologijų, kurios leistų dirbti tvariau, rinkoje nebuvo. Todėl norėdami išspręsti šią problemą, pradėjome kurti technologijas, kurios įgalins ūkininkus dirbti tvariau ir užauginti maistą vartotojams su mažesniu pėdsaku aplinkai“, – pasakoja K. Juščius.

Dar 2018 m. pamatavę savo veiklos emisijas pamatėme, kad net ir ekologinis ūkis generuoja reikšmingą jų skaičių. Tokių technologijų, kurios leistų dirbti tvariau, rinkoje nebuvo. Todėl norėdami išspręsti šią problemą, pradėjome kurti technologijas, kurios įgalins ūkininkus dirbti tvariau ir užauginti maistą vartotojams su mažesniu pėdsaku aplinkai.

Šiuo metu įmonės grupės veikla apima ne tik tradicines žemės ūkio šakas – augalininkystę, gyvulininkystę, grybų auginimą ir galutinių produktų vartotojams gamybą, bet ir tvarių žemės ūkio technologijų kūrimą, tam, kad ant vartotojų stalo atsiduriantis maistas būtų paruoštas sumažesniu poveikiu aplinkai.

„Mūsų įmonės inžinierių komanda yra sukūrusi biometanu ir elektra varomą traktorių „AUGA M1“, kuris per metus gali sutaupyti 114 tonų CO2e emisijų, palyginti su iškastiniu kuru varomais traktoriais. Be to, per vieną sezono mėnesį „AUGA M1“ sutaupo tiek emisijų, kiek vienas dyzelinis automobilis jų sugeneruoja per visą gyvenimo ciklą. Be to, dar visai neseniai paskelbėme ir apie naują mūsų inžinierių komandos sukurtą inovaciją – multimodalinę elektra varomą žemės ūkio platformą „AUGA E1“, kuri savo galimybėmis papildys „AUGA M1“ traktorių ir leis ūkininkams pilnai atsisakyti iškastinio kuro naudojimo žemės ūkio darbuose“, – teigia verslininkas.

Anot K. Juščiaus, naujai kuriamos technologijos bus prieinamos ūkininkams kooperacijos principu, taip pat bus parduodamos rinkoje. „AUGA Tech“ vystomų tvaraus ūkininkavimo technologijų tikslas – leisti ūkininkams pasiekti našesnius veiklos rodiklius, kartu tai įgyvendinant su reikšmingai mažesnėmis emisijomis.

„Trečioji „AUGA Tech“ inovatyvių sprendimų portfelio technologija apima centralizuotą tvarių pašarų gamybą, jų tiekimą, automatizuotą šėrimą ir pilną mokslu grįstą pieno gamybos metu išsiskiriančio metano ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėseną bei mažinimą, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Ši gyvulininkystės ūkiams skirta technologija leis pagaminti 1 litrą žaliavinio pieno neviršijant 1 kg CO2ekv“, – sako K. Juščius.

Įmonė savo užaugintą produkciją parduoda tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o sukurtas technologijas pirmiausia sieks įdarbinti šalies ūkininkų bendruomenėje.

„Siekiame, kad Lietuvoje išvystytos tvarios žemės ūkio technologijos, pirmiausia, būtų prieinamos Lietuvos ūkininkams, o vėliau – eksportuotos už šalies ribų į tvariausiais vartotojais pasižyminčias rinkas – Šiaurės šalis, vėliau – Vokietiją ir JAV“, – pasakoja verslininkas. 

Krizei įveikti – INVEGOS paskolos

Prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, sunkumus patyrė ne vienas Lietuvos verslas, ne išimtis ir „AUGA group“. Dėl padėties neapibrėžtumo, įmonė fiksavo ekologiškos produkcijos paklausos mažėjimą, ženkliai padidėjusius gamybos kaštus, kuriuos sukėlė energijos kainų šuoliai. 

Siekdama susimažinti patirtų finansinių sunkumų naštą, „AUGA group“ kreipėsi dėl paskolos žemės ūkio sektoriaus klientams, nukentėjusiems nuo karo sukeltos krizės. Daugiau kaip 3 mln. eurų paskolos lėšas naudojo 10 dukterinių grupės įmonių.

„INVEGOS indėlis ir palaikymas buvo reikšmingas Lietuvos verslams, tarp jų ir mums, leidęs neatsisakyti ilgalaikių strateginių projektų, tvariųjų technologijų vystymo. Ši pagalba taip pat padėjo kasdienėje veikloje, kada rinkoje tvyrojo nežinomybė, sumažino Rusijos karo Ukrainoje neigiamą įtaką verslui“, – teigė K. Juščius.

2024-aisiais minime Lietuvos dainų šventės 100-metį. Unikali savo turiniu ir dvasia, Dainų šventė leidžia atsigręžti į tai, kas svarbu kiekvienam lietuviui – tradicijas, patriotiškus jausmus, vienybę ir autentiškumą. Pasirinkimas būti autentiškiems – tai pasirinkimas būti drąsiems, gebėjimas atskleisti savo tikrąjį „aš“.

Dainų šventės šimtmetis įkvepia atsigręžti į lietuvius-kūrėjus, šių laikų verslininkus. Lietuviško verslo autentiškumas – tai sąsaja su sava tapatybe, ryšys su gamta. Tai, kas kuriama lokaliai, yra Lietuvos autentiškumas, kuriantis vertę mūsų valstybei.