Atnaujinama kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo garantijų priemonė – valstybė prisiims rizikos už daugiau nei du kartus didesnę sumą

Atnaujinama kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo garantijų priemonė – valstybė prisiims...

Europos Komisijai pakeitus komunikatą dėl laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į COVID-19 protrūkį, atnaujinama nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantijų priemonė, skirta kelionių organizatoriams. Nuo šiol rizikos dalis, kurią INVEGA gali prisiimti draudimo bendrovėms ir finansų įstaigoms apdraudžiant kelionių organizatorius dėl jų prievolių įvykdymo, didinama daugiau nei du kartus ir sieks 1,8 mln. eurų. Padidinus valstybės pagalbos ribas, kvietimas teikti paraiškas priemonei „Kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo garantijos“ pratęsiamas, o garantijos draudimo įmonėms ir finansų įstaigoms bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d.

„Pagal įstatymą, visi kelionių organizatoriai privalo užtikrinti savo prievolių įvykdymą klientams, todėl tik turėdami galiojantį laidavimo draudimą ar banko garantiją, jie gali gauti licenciją ir teisėtai vykdyti savo veiklą. Tačiau dėl pastarųjų metų įvykių didžiajai daliai jų veiklos apimtys, pajamos ir pelnas ženkliai sumažėjo, o tai yra vieni pagrindinių rodiklių, norint gauti šias garantijas“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas..

„INVEGOS garantijos kritiškiausiu metu jau padėjo dešimtims kelionių organizatorių lengviau gauti privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą ir užsitikrinti veiklos tęstinumą, o atnaujinus sąlygas, prie šių kelionių organizatoriams gyvybiškai svarbių garantijų valstybė galės prisidėti ir dar gerokai didesne suma“, – K. Motiejūnas.

Įsigaliojus priemonės „Kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo garantijos“ aprašo naujai redakcijai, leidžiamos valstybės pagalbos vienai įmonei riba keliama, todėl vienam kelionių organizatoriui leistina maksimali garantija didinama nuo 800 000 eurų iki 1,8 mln. eurų. INVEGA garantuos iki 50 proc. vieno kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. Šios garantijos apsaugo kelionių organizatoriaus klientus tais atvejais, kai dėl nemokumo, bankroto ar kitų priežasčių jie negalės įvykdyti savo įsipareigojimų. Garantijos negalės būti mažesnės kaip 1500 eurų ir bus teikiamos 3-15 mėn. terminui.

INVEGOS garantijos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. 6 partneriams, kurie su INVEGA yra pasirašę sutartis dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų: bankui „Luminor“, ADB „Gjensidige“, AB „Lietuvos draudimas“, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ir „ERGO Insurance SE“ filialams Lietuvoje. Kelionių organizatoriai, siekiantys pasinaudoti priemone „Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos“, kviečiami kreiptis tiesiogiai į šiuos INVEGOS partnerius.

Iš viso kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms teikti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 15 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios dėl priemonės „Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos“ finansavimo jau pasirašyta 50 sutarčių, pagal kurias suteikta garantijų už 3,2 mln. eurų.