KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ sąlygų

Kviečiame teikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos planuojamos skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ sąlygų.

Pagrindinis priemonės tikslas

Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą bei inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Priemonės pirminės pagrindinės sąlygos

Pastabas prašome pateikti iki 2021 m. liepos 1 dienos 17 valandos el. pašto adresu paskolos@invega.lt.

Atsakymai į viešo aptarimo metu gautus klausimus