KVIETIMAS BAIGĖSI

Skelbiama finansų tarpininkų atranka portfelinėms garantijoms teikti

Skelbiama finansų tarpininkų atranka portfelinėms garantijoms teikti

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų įstaigas teikti paraiškas naujoms priemonėms „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ („Portfelinės garantijos paskoloms“) ir „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ („Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“) valdyti. Finansų tarpininkų atranka vykdoma iki gruodžio 12 d. 10 val. viešojo pirkimo būdu.

Šios priemonės sudarys palankias sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) gauti finansavimą paskolos (įskaitant kredito linijas) bei lizingo forma vykdomiems projektams įgyvendinti. Priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms“ planuojama skirti iki 13,48 mln. eurų , o priemonei „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ – iki 4 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Priemonės bus įgyvendinamos per 2016 m. balandžio 15 d. įsteigtą Verslo finansavimo fondą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kurio valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“). Pagal skelbiamas sąlygas „Invega“ atrinks finansų tarpininkus, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą, finansų tarpininkai turės įgyvendinti šią priemonę taip, kad būtų užtikrintos kuo palankesnės kreditavimo sąlygos pradedantiesiems verslą ir jau vykdantiems verslą SVV subjektams.

Planuojama, kad pagal šias priemones SVV subjektams bus garantuojama 80 proc. paskolos ar lizingo sandorio sumos (iki 1,875 mln. eurų vienam SVV subjektui). Paskolos ir lizingo sandoriai turės būti suteikti potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.

„Portfelinės garantijos paskoloms“ priemonės valdytojo paslaugų pirkimą ir sąlygas galite rasti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje.

„Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ priemonės valdytojo paslaugų pirkimą ir sąlygas galite rasti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje.

Finansų tarpininkai paraiškas „Invegai“ turi pateikti iki 2016 m. gruodžio 12 d. 10.00 val.

Kvietimas ir detalesnė informacija taip pat skelbiama svetainėje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai.