KVIETIMAS BAIGĖSI

Kvietimas alternatyviems finansuotojams teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“

Kvietimas alternatyviems finansuotojams teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę...

Kvietimas II

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia alternatyvius finansuotojus teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – priemonė „Alternatyva“) atnaujintomis sąlygomis įgyvendinimo.

Bendra priemonei skirta lėšų suma 50 000 000

Pagrindiniai priemonės tikslai

  • suteikti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus;
  • skatinti alternatyvios skolinimo rinkos plėtrą.

Dokumentai

  • Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas: PDF, doc. Dėmesio! Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti šių fizinių asmenų sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma).
  • Tipinės sutarties su finansų tarpininku dėl priemonės įgyvendinimo projektas .

Terminai

  • Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. lapkričio 24 d.
  • Prašymų teikimo pabaiga – 2021 m. gruodžui 31 d. 24:00 val. Prašymų teikimas taip pat sustabdomas, kai yra paskolinamos visos priemonės „Alternatyva“ lėšos.

Prašymai teikiami elektroniniu paštu alternatyva@invega.lt.