KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti finansų inžinerijos priemonę „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“

Kviečiame teikti prašymus įgyvendinti finansų inžinerijos priemonę „Portfelinės garantijos...

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas dalyvauti įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ (toliau – PGF2).

PGF2 priemonės tikslai:

  • sudaryti palankesnes sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti. Priemonės pagalba mažinama finansavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas faktoringo sandorių prieinamumas verslui;
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti;
  • sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ finansuoti didesnes apyvartas ir taip plėtoti jų veiklą.

PGF2 priemonės valdytojams PGF2 priemonės portfeliui formuoti numatoma skirti iki 10 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, kurios leis garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

Tipinė sutartis su finansų tarpininku dėl Priemonės įgyvendinimo.

Sutarties priedai:

  • 1 priedas. Priemonės PGF2 įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.
  • 2 priedas. De minimis pagalbos teikimo schema.
  • 3 priedas. Finansų tarpininko darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • 4 priedas. Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi.
  • 5 priedas. Duomenys garantijos išmokai gauti.
  • 6 priedas. Priemonės PGF2 specialiosios sąlygos.

Paaiškinimas: finansų tarpininkas kartu su prašymu dalyvauti priemonės įgyvendinime pateikia darbuotojų, apie kuriuos prašyme yra teikiama informacija (CV, pažymos ir pan.), pasirašytus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimai gali būti pasirašomi el. parašu ar kitu finansų tarpininkui patogiu būdu.

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 11 d.

Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. balandžio 22 d. 24:00 val.

Prašymus teikti elektroniniu paštu  pgf2@invega.lt