KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti paraiškas dėl rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ valdymo

Kviečiame teikti paraiškas dėl rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas...

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas naujai rizikos kapitalo priemonei „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdyti. Finansų tarpininką atrinks „Invegos“ sudaryta atrankos komisija, kurią sudarys INVEGOS darbuotojai ir išorės ekspertai.

Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui, taip pat didinti finansavimo prieinamumą įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinančioms aukštųjų technologijų idėjas, pagal priemonę turės būti įsteigtas atskiras rizikos kapitalo fondas, kuris investuos į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių pradinio augimo stadijoje.

Priemonei įgyvendinti Ūkio ministerija skyrė 13,8 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. „Invegos“ atrinktas rizikos kapitalo fondo valdytojas taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų. INVEGOS fondas buvo įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei INVEGOS.

Paraiška su jai priklausančiais dokumentais, nurodytais atrankos sąlygose, turi būti tinkamai pateikti „Invegai“ iki 2016 m. balandžio 29 d. 9.00 val.

Priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygos ir jų priedai:

Atrankos sąlygos Atrankos sąlygų 1 priedas - paraiška Atrankos sąlygų 2 priedas - pasiūlymas Atrankos sąlygų 3 priedas - deklaracija Atrankos sąlygų 4 priedas - techninė užduotis Atrankos sąlygų 5 priedas - verslo planas Atrankos sąlygų 5 priedas - priedo priedėlis Atrankos sąlygų 6 priedas - nepriklausomumo deklaracija