KVIETIMAS BAIGĖSI

Kredito ir finansų įstaigos kviečiamos teikti paraiškas AKF2 valdyti

Kredito ir finansų įstaigos kviečiamos teikti paraiškas AKF2 valdyti

„Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia kredito ir finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų priemonei „Atviras kreditų fondas 2“ (toliau – AKF2) valdyti.

Pagal AKF2 priemonę bus teikiamos lengvatinės paskolos (įskaitant kredito linijas) ar finansinė nuoma (lizingas), išskyrus grįžtamąjį lizingą, smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Naujoji finansinė priemonė sudarys palankias sąlygas įmonėms gauti finansavimą žemesnėmis nei rinkoje esančių palūkanų normomis ilguoju periodu verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose verslo plėtros etapuose.

Įgyvendinant Atviro kreditų fondo 2 priemonę, bus naudojamos iš jau įgyvendintų priemonių į INVEGOS fondą grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos, kuriomis galės būti finansuojama net iki 75 proc. paskolos (įskaitant kredito linijas) ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio. Tačiau bet kuriuo atveju AKF2 dalis paskoloje, kredito linijoje ar finansinės nuomos (lizingo) sandoryje galės sudaryti ne daugiau kaip 450 tūkst. eurų. Likusi, ne mažesnė nei 25 proc., dalis bus finansuojama atrinktų finansų tarpininkų lėšomis.

Atviro kreditų fondo 2 priemonei įgyvendinti pirmuoju etapu bus skirta beveik 38 mln. eurų (su galimybe, esant poreikiui, šią sumą didinti).

AKF2 priemonės valdytojo paslaugų pirkimą galite rasti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje.

Finansų tarpininkai paraiškas „Invegai“ turi pateikti iki 2016 m. liepos 12 d. 10.00 val. Kvietimas ir detalesnė informacija skelbiama adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai.