KVIETIMAS BAIGĖSI

Finansų įstaigos kviečiamos teikti paraiškas priemonei „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“

Finansų įstaigos kviečiamos teikti paraiškas priemonei „Portfelinės garantijos faktoringo...

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų įstaigas teikti paraiškas naujai portfelinių garantijų priemonei „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ (toliau – PGF) valdyti.

Pagal PGF priemonę bus teikiamos portfelinės garantijos faktoringo sandoriams labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ). Pagal skelbiamas sąlygas „Invega“ viešojo pirkimo būdu atrinks finansų tarpininkus, t. y. priemonės valdytojus, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą, atrinkti finansų tarpininkai turės įgyvendinti šią priemonę taip, kad įmonėms būtų sudarytos palankesnės sąlygos: gauti finansavimą jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti, MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti ir MVĮ finansuoti didesnes apyvartas ir taip plėtoti jų veiklą.

Įgyvendinant PGF, bus naudojamos iš jau įgyvendintų priemonių į INVEGOS fondą grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos, o PGF priemonei planuojama skirti 4 mln. eurų.

Pagal PGF priemonę į priemonės portfelį įtraukti faktoringo sandoriai bus garantuojami 80 proc., o išmokos atliekamos pagal pirmiausiai atsiradusius probleminius faktoringo sandorius. PGF priemonės valdytojas turės prisiimti ne mažesnį nei 20 proc. suformuoto portfelio nuostolingumą.

PGF priemonės valdytojo paslaugų pirkimą galite rasti viešųjų pirkimų internetiniame puslapyje: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-12652

Finansų tarpininkai paraiškas „Invegai“ turi pateikti iki 2018 m. sausio 3 d. 11.00 val. Kvietimas ir detalesnė informacija taip pat skelbiama adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai