INVEGA kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas įgyvendinti finansinę priemonę, skirtą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

INVEGA kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas įgyvendinti finansinę priemonę, skirtą...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia kredito įstaigas teikti prašymus dėl lengvatinių paskolų teikimo pagal Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo finansinę priemonę.

Priemonės tikslas – finansuoti ūkio subjektus, teikiant investicines ir (ar) apyvartinio kapitalo paskolas ir skatinant jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinant sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

Finansų tarpininkams keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalaujamų dokumentų sąrašas, siekiant dalyvauti šios finansinės priemonės įgyvendinime, yra aprašyti priemonės įgyvendinimo apraše:

Visi dokumentai finansų tarpininkų atrankai teikiami pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis ir atsiunčiami elektroniniu paštu. Prašymai įvertinami per 30 darbo dienų nuo visų pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos.

Prašymų teikimo pradžia – 2023 m. lapkričio 10 d.

Prašymus ir paklausimus prašome teikti el. paštu jaunieji.ukininkai@invega.lt