Garantijos didelėms įmonėms: kreditų įstaigos

INVEGA gali suteikti garantijas už didelių įmonių paskolas, kurias teikia šios kredito įstaigos: