Suteiktos garantijos

Suteiktos individualios garantijos per 2022 m. pagal garantijų tipą (duomenys atnaujinti 2022-04-08):

  Paskolų garantijos Lizingo sandorių garantijos Eksporto kredito garantijos Kelionių organizatorių garantijos Iš viso
Didelėms įmonėms SVV subjektams
Sutartys, vnt. 1 92 10 2 10 115
Sutartys, Eur 1000000 28117260,28 751902,03 100000 760000 30729162,31
Garantijos, Eur 800000 16252055,73 563944,63 76800 380000 18072800,36

Suteiktų individualių garantijų per 2020 ir 2021 metus pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus:

Bankai

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Kredito unijos

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Draudimo bendrovės

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*