Suteiktos garantijos

Suteiktų individualių garantijų per  2020 ir 2021 metus pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus:

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Suteiktos individualios garantijos per 2021 m. pagal garantijų tipą:

Suteikta garantijų Garantijos už DĮ paskolas Eksporto garantijos Kelionių organizatorių garantijos Lizingo sandorių garantijos Paskolų garantijos Iš viso
Vienetai 0 12 14 2 114 142
Paskolų suma, Eur 0 668 950,00 916 662,00 571 951,08

24161389,53

26318952,61
Garantijų suma, Eur 0 515 335,00 458 331,00 382 254,65 14307798,37 15663719,02