Suteiktos garantijos

Suteiktos individualios garantijos per 2021 m. pagal garantijų tipą:

  Paskolų garantijos Lizingo sandorių garantijos Eksporto kredito garantijos Kelionių organizatorių garantijos Iš viso
Didelėms įmonėms SVV subjektams
Sutartys, vnt. 0 182 4 22 21 229
Sutartys, Eur 0 38833658,53 671732,52 1351550,00 1551662,00 42408603,05
Garantijos, Eur 0 24706887,83 462079,80 1020955,00 775831,00 26965753,63

Suteiktų individualių garantijų per 2020 ir 2021 metus pasiskirstymas pagal finansinius tarpininkus:

Bankai

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Kredito unijos

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Draudimo bendrovės

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*