INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-06-15

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-06-15) Tiesioginės COVID-19 paskolos (įgyvendinama nuo 2021-01-20, pratęsta iki 2021-06-15) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (įgyvendinama nuo 2021-02-23 iki 2021-06-30) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 36.00 30.00 111.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-06-30, mln. Eur 5.00 23.00 36.00 1.50 65.50
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.25 21.02 33.43 0.65 58.35
Pateikta paraiškų, vnt. 60 192 1405 233 1890
Iš jų:          
Vertinama 3 6 42 41 92
Atmesta / neigiami sprendimai 8 130 552 27 717
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 49 56 811 165 1081
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 3.18 19.09 31.59 0.58 54.44
Planuojamų lėšų panaudojimas 64 % 83 % 88 % 39 % 83 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-05-26

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 116 14.72 29.44%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 208 33.55 100.45%
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 3 0.81 63.28%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 55 5.29 41.33%
Eksporto kredito garantijos 6.00 12 0.52 8.67%
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 36 3.88 51.73%
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 330 17.33
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 229 2.14 35.67%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 124 7.65 73.21%
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 1268 10.64 64.72%
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 53 0.61 54.95%
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 39 6.58 31.68%
IŠ VISO: 199.25 2473 103.72 52.06%

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų I ketvirtį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*