Karjera

Mes padedame Lietuvos verslui augti

Mūsų stiprybė – žmonės.

Esame profesionalūs, atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs, drauge siekiame ambicingų tikslų ir kuriame organizacinę kultūrą, kurioje skatinamas darbuotojų įsitraukimas, augimas ir tobulėjimas.

Jei mūsų vertybės Tau artimos, norime susipažinti!

Mes visada atviri naujiems talentams, tad jei manai, kad INVEGA yra ta organizacija, kurioje norėtum dirbti, parašyk mums (cv@invega.lt).

Šiuo metu į savo komandą ieškome:

PRIEMONIŲ (PROJEKTŲ) VADOVO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • tobulinti esamas ir kurti naujas INVEGOS priemones, taip pat valdyti ir koordinuoti šių priemonių tobulinimo bei kūrimo procesus;
 • analizuoti analogiškų įmonių, įgyvendinančių finansines ir (ar) visuotinės dotacijos priemones, gerąją praktiką, taikyti ją INVEGOS veikloje;
 • rengti ir keisti INVEGOS įgyvendinamų priemonių aprašus (sąlygas) ir kitus susijusius dokumentus;
 • rengti kvietimus teikti paraiškas finansų tarpininkams ir (ar) verslo subjektams (pareiškėjams), teikti jiems metodinę pagalbą ir informaciją;
 • dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus;
 • suinteresuotoms valstybės institucijoms bei finansavimo verslui administravimą kontroliuojančioms įstaigoms teikti ataskaitas ir informaciją, susijusią su priskirtomis priemonėmis;
 • dalyvauti rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų lėšų panaudojimo prognozes.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi darbo patirties finansų įstaigose ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones įgyvendinančiose įstaigose ar institucijose;
 • gerai išmanai LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinės paramos verslui administravimo veiklą;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu moki anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki spalio 15 d. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Priemonių vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

APSKAITININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • pirminių apskaitos dokumentų suvedimas į dokumentų registravimo (Doclogix) ir apskaitos sistemas (Navision);
 • sąnaudų paskirstymas projektams;
 • banko operacijų registravimas apskaitos sistemoje;
 • tiekėjų ir pirkėjų likučių derinimas;
 • finansinių duomenų rengimas ir teikimas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį ar aukštesnįjį apskaitos, ekonomikos ar finansų srities išsilavinimą;
 • turi labai gerus darbo Microsoft Office įgūdžius (Microsoft Excel, Doclogix, Navision);
 • pasižymi tikslumu, kruopštumu bei analitiniu mąstymu.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1700 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki spalio 15 d. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Apskaitininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt.

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

TEISININKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ar valstybės biudžeto lėšų panaudojimą bei šiomis lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • INVEGOS dokumentų, reglamentuojančių finansinių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, rengimas;
 • nagrinėjimas ir vertinimas, ar parengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su INVEGOS veikla, projektai atitinka INVEGOS interesams bei nustatytiems reikalavimams teisės technikos požiūriu, pastabų jiems rengimas;
 • dokumentų, reikalingų finansų tarpininkų atrankoms, rengimas;
 • dalyvavimas finansų tarpininkų atrankose, derybose ir pan.;
 • teisinio pobūdžio metodinės pagalbos ir informacijos pareiškėjams, finansų tarpininkams, INVEGOS darbuotojams teikimas, dalyvavimas derinant sutartis su pareiškėjais bei finansų tarpininkais, dalyvavimas prižiūrint sutarčių nuostatų laikymąsi;
 • INVEGOS teikiamų paslaugų aprašų, procedūrų vadovų ir kitų susijusių dokumentų rengimas ir (ar) keitimas;
 • Klientų pretenzijų dėl priimtų sprendimų nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas;
 • ieškinių, pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • INVEGOS interesų atstovavimas teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

Tikimės, kad tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs(-usi) aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • esi susipažinęs(-i) su pagrindiniais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių priemonių ir subsidinių priemonių įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą, skolų administravimą bei išsiieškojimą, įmonių nemokumą, moki juos taikyti praktikoje;
 • pasižymi labai geromis lietuvių ir anglų kalbos žiniomis;
 • moki analizuoti teisinę ir kitą informaciją, turi teisinių dokumentų rengimo patirties;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki spalio 31 d. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Teisininkas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt  

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.