Karjera

Mes padedame Lietuvos verslui augti

Mūsų stiprybė – žmonės.

Esame profesionalūs, atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs, drauge siekiame ambicingų tikslų ir kuriame organizacinę kultūrą, kurioje skatinamas darbuotojų įsitraukimas, augimas ir tobulėjimas.

Jei mūsų vertybės Tau artimos, norime susipažinti!

Mes visada atviri naujiems talentams, tad jei manai, kad INVEGA yra ta organizacija, kurioje norėtum dirbti, parašyk mums (cv@invega.lt).


Šiuo metu į savo komandą ieškome:

IT PROJEKTŲ IR PROCESŲ VADOVO (-ĖS)

Pagrindinės astsakomybės:

 • projektų valdymas (poreikių analizė, biudžeto, laiko ir apimties planavimas bei valdymas, dokumentacijos priežiūra, projekto komandos efektyvaus darbo užtikrinimas, atskaitomybė apie projektų įgyvendinimo statusus ir kt.);
 • projektinė/poprojektinė veikla (komunikacija su tiekėjais, plėtros poreikių formulavimas ir įgyvendinimas, sistemų pakeitimai pagal keičiamus teisės aktus, integracijos su trečių šalių sistemomis ir kt. situacijų sprendimas);
 • viešieji pirkimai (pirkimų planavimas, inicijavimas, dalyvavimas pirkimų procedūrose, bendradarbiavimas su INVEGOS padalinių atsakingais asmenimis, išorės paslaugų teikėjais, IT specialistais, konsultantais, teisininkais, ruošiant technines specifikacijas);
 • sutarčių su tiekėjais administravimas (kainodara, terminai, sutarčių pratęsimų inicijavimas, sutarčių papildymai, atskaitomybė prieš audituojančias įmones, bendradarbiavimas su viešųjų pirkimų vadybininku, kt.);
 • poreikių, susijusių su informacinių sistemų ir jų procesų kūrimu, naujų sistemų diegimu ar jau esamų tobulinimu, rinkimas ir sisteminimas, siūlymų ir sprendinių dėl sistemų tobulinimo teikimas;
 • bendradarbiavimas su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir atstovavimas INVEGOS interesams, siekiant užtikrinti sklandų informacinių sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros procesą;
 • kasdieninių darbo procesų, susijusiu su priskirtomis informacinėmis sistemomis, koordinavimas: incidentų sprendimas, sprendimų ciklo valdymas, pagalba vartotojams.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi bent 2 m. darbo patirties projektų valdymo srityje (patirtis dirbant finansų sektoriuje ar su ES projektais būtų privalumas);
 • turi patirties dirbant su verslo valdymo sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis, paraiškų teikimo platformomis;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir B2 lygiu moki anglų kalbą.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3000 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki 2022 m. sausio 21 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „IT projektų ir procesų vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

MARKETINGO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)

Darbo pobūdis

Ieškome marketingo projektų vadovo, kuris turėtų patirties ir gebėtų planuoti bei įgyvendinti įmonės marketingo komunikacijos ir viešųjų ryšių kampanijas, palaikyti santykius su žiniasklaidos atstovais, planuoti ir įgyvendinti įmonės ryšių su visuomene projektus, kurti įmonės aktualijų ir naujienų srautą, koordinuoti jo sklaidą įvairiais komunikacijos kanalais.

Pagrindinės atsakomybės:

 • įmonės ryšių su visuomene projektų ir konkrečiai priskirtų INVEGOS paslaugų (priemonių) marketingo kampanijų planavimas ir įgyvendinimas;
 • savarankiškas tekstų (lietuvių kalba ir pagal poreikį anglų kalba), pranešimų spaudai apie įmonės ar verslo aplinkos aktualijas ir įmonės teikiamas paslaugas verslui rengimas ir platinimas;
 • žiniasklaidoje skelbiamos informacijos apie verslą, jo finansavimą ir kitus ekonominius verslo aspektus stebėjimas ir analizė, iš to kylančių pastabų ir pasiūlymų teikimas vadovui;
 • atsakymų į žiniasklaidos atstovų klausimus rengimas;
 • spaudos konferencijų ir kitų žiniasklaidai skirtų renginių organizavimas;
 • susitikimų su visuomenės atstovais ir kitų renginių organizavimas, gebėjimas sklandžiai pristatyti INVEGOS veiklą ir administruojamas priemones įvairiuose renginiuose (konferencijose, susitikimuose su verslininkais ar žiniasklaidos atstovais, kt.) visoje Lietuvoje;
 • visuomenės nuomonės tyrimų ir apklausų, siekiant nustatyti marketingo planų ir INVEGOS uždavinių įgyvendinimo efektyvumą, organizavimas;
 • su tiesiogine veikla susijusių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo sutarčių sudarymas ir jų laikymosi priežiūra;
 • marketingo veiklos ataskaitų rengimas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą marketingo, komunikacijos, humanitarinių mokslų arba sociologijos srityje;
 • sugebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, išmanai dokumentų ir pristatymų (PowerPoint prezentacijų) rengimo principus;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir B2 lygiu moki anglų kalbą.

Puiku, jeigu Tu:

 • išmanai LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimą;
 • turi darbo su Navision, Doclogix programomis įgūdžių.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2000 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki 2022 m. sausio 21 d.
Gyvenimo aprašymą ir savo atliktų darbų pavyzdžius (rengtus pranešimus spaudai (iki 5 vnt.), įgyvendintas marketingo komunikacijos ir viešųjų ryšių kampanijas ar projektus ir kt.) siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

PRIEMONIŲ (PROJEKTŲ) VADOVO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • tobulinti esamas ir kurti naujas INVEGOS priemones, ypač koncentruojantis į rizikos kapitalo priemones, taip pat valdyti ir koordinuoti šių priemonių tobulinimo bei kūrimo procesus;
 • analizuoti analogiškų įmonių, įgyvendinančių finansines priemones, ypač rizikos kapitalo priemones, gerąją praktiką, taikyti ją INVEGOS veikloje;
 • rengti ir keisti INVEGOS įgyvendinamų priemonių aprašus (sąlygas) ir kitus susijusius dokumentus;
 • rengti kvietimus teikti paraiškas finansų tarpininkams, teikti jiems informaciją;
 • dalyvauti rengiant ir keičiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų ir (ar) inovacijos programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus;
 • suinteresuotoms valstybės institucijoms bei finansavimo verslui administravimą kontroliuojančioms įstaigoms teikti ataskaitas ir informaciją, susijusią su priskirtomis priemonėmis;
 • dalyvauti rengiant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir kitų lėšų panaudojimo prognozes.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų įstaigoje ir (ar) ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones įgyvendinančiose įstaigose ar institucijose;
 • gerai išmanai LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinės paramos verslui administravimo veiklą;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu moki anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo į darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki vasario 6 d. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Priemonių vadovas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

DUOMENŲ ANALITIKO (-ĖS)

Pagrindinės atsakomybės:

 • dalyvavimas INVEGOS finansinių priemonių kūrimo ir derinimo procesuose. Pastabų ir siūlymų, susijusių su finansinės priemonės administravimui reikalingų duomenų turiniu bei techniniu įgyvendinimu, teikimas;
 • naujų ir esamų INVEGOS finansinių priemonių kūrimui, vystymui ir administravimui reikalingų poreikių išgryninimas, pirminių reikalavimų IT sistemai (-oms) aprašymas, derinimas su INVEGOS IT sistemos (-ų) savininku (-ais), užsakomų funkcionalumų IT sistemose testavimas, užsakytų darbų priėmimas;
 • bendradarbiavimas su IT projektų vadovu, IT sistemų savininkais, tiekėju (-ais) bei susijusiomis šalimis, įgyvendinant finansinės priemonės (-ių) administravimui reikalingus techninius sprendimus;
 • dalyvavimas projekto (-ų) darbo grupėse;
 • dalyvavimas IT sistemos (-ų) vystymo projektuose;
 • kokybiškas duomenų surinkimas, analizė, vizualizacijų teikimas bei pagrindimas.

Tikimės, kad Tu:

 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą finansų, IT, matematikos ir informatikos, duomenų mokslo srityje;
 • turi analitinį mąstymą, sugebi struktūruoti informaciją bei ją pagrįsti;
 • sugebi rengti ataskaitas ir vizualizacijas, jas raportuoti bei vertinti rezultatus;
 • atsakingai atlieki darbus, gebi spręsti problemas savarankiškai bei komandoje;
 • išmanai finansavimo produktus;
 • turi gerus darbo Microsoft Office įgūdžius;
 • turi ne mažiau kaip 1 m. patirtį dirbant su finansų valdymo ir (ar) finansinių paslaugų savitarnos sistemomis;
 • pasižymi labai geromis lietuvių kalbos žiniomis ir B2 lygiu moki anglų kalbą.

Puiku, jei Tu:

 • turi darbo patirties su apskaitos ir finansų valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV, paraiškų teikimo arba finansinių paslaugų savitarnos sistemomis (platformomis);
 • turi darbo patirties dirbant su finansiniais produktais ir jų administravimo techniniu realizavimu;
 • sugebi vienu metu valdyti kelis projektus ir dirbti su skirtingomis komandomis.

Mes siūlome:

 • saviraiškos galimybę unikalioje įmonėje, valdančioje plačiausią finansinių priemonių paketą ir investuojančioje į verslo projektus, kuriančius pridėtinę vertę visai šaliai;
 • galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties finansinių priemonių ekspertų komanda;
 • darbo vietą Vilniaus centre su vieta automobiliui parkuoti;
 • papildomų naudų paketą;
 • pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2200 Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretų darbo užmokestį siūlysime atsižvelgdami į Tavo darbo patirtį ir kompetenciją.

Kandidatuoti kviečiame iki 2022 m. vasario 6 d.
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Duomenų analitikas (-ė)“ siųskite el. p. cv@invega.lt

Dėkojame susidomėjusiems. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys įmonės duomenų bazėje bus saugomi 12 mėnesių. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu cv@invega.lt.
Kandidatų konfidencialumą garantuojame.